شرکت دریا نور قشم

شرکت دریانور قشم در سال 1381 با هدف پیاده سازی ایده های نو در زمینه های صنعتی و مدیریتی شروع به کار نمود. از مهمترین پروژه های این شرکت در ابتدای تأسیس همکاری با شرکت بین المللی فولتون یاتز در ساخت اولین شناور تفریحی اقیانوس پیما در ایران با هدف حضور در بازارهای بین المللی می باشدwww.fultonyachts.... ادامه

محصولات دریا نور قشم